Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Woźniak
-
Kocierz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Woźniaka
-
Kocierza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Woźniakowi
-
Kocierzowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Woźniaka
-
Kocierza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Woźniakiem
-
Kocierzem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Woźniaku
-
Kocierzu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Woźniaku rzad.
-
Kocierzu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Woźniak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kocierz
Taką odmianę mają rzeczowniki z końcówką stwardniałą


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Woźniak-Kocierz: 88811 (kobiet: 45285, mężczyzn: 43526)
Woźniak-Kocierz: 364 (kobiet: 185, mężczyzn: 179)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl