Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Podałeś nazwisko nie spotykane w bazie PESEL, słowniku ani w korpusie tekstów. Sprawdź czy się nie pomyliłeś.

Mianownik (to jest):(Jan)
Woźniak
-
Reimscussl
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Woźniaka
-
Reimscussla
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Woźniakowi
-
Reimscusslowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Woźniaka
-
Reimscussla
Narzędnik (razem z):(Janem)
Woźniakiem
-
Reimscusslem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Woźniaku
-
Reimscusslu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Woźniaku rzad.
-
Reimscusslu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Woźniak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Reimscussl
Taką odmianę mają rzeczowniki pozostałe na -l, -j
Podobnie odmienia się: Gogol


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Woźniak-Reimscussl: 88811 (kobiet: 45285, mężczyzn: 43526)
Woźniak-Reimscussl nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl