Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Woźniak
-
Wójcik
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Woźniaka
-
Wójcika
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Woźniakowi
-
Wójcikowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Woźniaka
-
Wójcika
Narzędnik (razem z):(Janem)
Woźniakiem
-
Wójcikiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Woźniaku
-
Wójciku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Woźniaku rzad.
-
Wójciku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Woźniak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Wójcik

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Woźniak-Wójcik: 88811 (kobiet: 45285, mężczyzn: 43526)
Woźniak-Wójcik: 100246 (kobiet: 51361, mężczyzn: 48885)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl