Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Podałeś nazwisko nie spotykane w bazie PESEL, słowniku ani w korpusie tekstów. Sprawdź czy się nie pomyliłeś.

Mianownik (to jest):(Jan)
Wojdan
-
Masiejewski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wojdana
-
Masiejewskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wojdanowi
-
Masiejewskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wojdana
-
Masiejewskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wojdanem
-
Masiejewskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wojdanie
-
Masiejewskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wojdanie rzad.
-
Masiejewski
Podstawa odmiany nazwiska Wojdan
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob

Podstawa odmiany nazwiska Masiejewski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wojdan-Masiejewski: 508 (kobiet: 255, mężczyzn: 253)
Wojdan-Masiejewski nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl