Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wojtasiewicz
-
Król
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wojtasiewicza
-
Króla
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wojtasiewiczowi
-
Królowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wojtasiewicza
-
Króla
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wojtasiewiczem
-
Królem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wojtasiewiczu
-
Królu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wojtasiewiczu rzad.
-
Królu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Wojtasiewicz
Taką odmianę mają rzeczowniki na -icz

Podstawa odmiany nazwiska Król

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wojtasiewicz-Król: 870 (kobiet: 458, mężczyzn: 412)
Wojtasiewicz-Król: 54396 (kobiet: 27793, mężczyzn: 26603)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl