Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wojtowicz
-
Praga
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wojtowicza
-
Pragi
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wojtowiczowi
-
Pradze
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wojtowicza
-
Pragę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wojtowiczem
-
Pragą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wojtowiczu
-
Pradze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wojtowiczu rzad.
-
Prago rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Wojtowicz

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Praga
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wojtowicz-Praga: 5833 (kobiet: 3032, mężczyzn: 2801)
Wojtowicz-Praga: 225 (kobiet: 119, mężczyzn: 106)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl