Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wojtyła
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wojtyły
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wojtyle
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wojtyłę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wojtyłą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wojtyle
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wojtyło rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Wojtyła

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP. 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Wojtylanka
Odmężowska:Wojtylina

Występowanie w bazie PESEL
Wojtyła: 2016 (kobiet: 1032, mężczyzn: 984)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl