Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wróbel
-
Man
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wróbla
-
Mana
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wróblowi
-
Manowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wróbla
-
Mana
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wróblem
-
Manem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wróblu
-
Manie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wróblu rzad.
-
Manie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Wróbel

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Man
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wróbel-Man: 51094 (kobiet: 25908, mężczyzn: 25186)
Wróbel-Man: 173 (kobiet: 94, mężczyzn: 79)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl