Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wróblewski
-
Kabot
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wróblewskiego
-
Kabota
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wróblewskiemu
-
Kabotowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wróblewskiego
-
Kabota
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wróblewskim
-
Kabotem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wróblewskim
-
Kabocie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wróblewski
-
Kabocie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Wróblewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kabot
Taką odmianę mają rzeczowniki na -t


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wróblewski-Kabot: 19029 (kobiet: 18, mężczyzn: 19011)
Wróblewski-Kabot: 399 (kobiet: 196, mężczyzn: 203)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl