Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wróblewski
-
Klimaszewski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wróblewskiego
-
Klimaszewskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wróblewskiemu
-
Klimaszewskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wróblewskiego
-
Klimaszewskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wróblewskim
-
Klimaszewskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wróblewskim
-
Klimaszewskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wróblewski
-
Klimaszewski
Podstawa odmiany nazwiska Wróblewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Klimaszewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wróblewski-Klimaszewski: 19029 (kobiet: 18, mężczyzn: 19011)
Wróblewski-Klimaszewski: 2414 (kobiet: 1, mężczyzn: 2413)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl