Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wróblewski
-
Steć
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wróblewskiego
-
Stecia
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wróblewskiemu
-
Steciowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wróblewskiego
-
Stecia
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wróblewskim
-
Steciem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wróblewskim
-
Steciu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wróblewski
-
Steciu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Wróblewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Steć
Taką odmianę mają rzeczowniki na -eć, -eń, które:
  • są jednosylabowe
Podobnie odmienia się: Kmieć, Bień


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wróblewski-Steć: 19029 (kobiet: 18, mężczyzn: 19011)
Wróblewski-Steć: 2176 (kobiet: 1104, mężczyzn: 1072)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl