Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wrona
-
Ingram
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wrony
-
Ingrama
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wronie
-
Ingramowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wronę
-
Ingrama
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wroną
-
Ingramem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wronie
-
Ingramie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wrono rzad.
-
Ingramie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Wrona

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Ingram
Taką odmianę mają rzeczowniki na -b, -p, -w, -f, -m (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz).



 

Występowanie w bazie PESEL
Wrona-Ingram: 18102 (kobiet: 9221, mężczyzn: 8881)
Wrona-Ingram: 214 (kobiet: 117, mężczyzn: 97)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl