Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wrzesień
-
Kwiatkowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Września
-
Kwiatkowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wrześniowi
-
Kwiatkowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Września
-
Kwiatkowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wrześniem
-
Kwiatkowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wrześniu
-
Kwiatkowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wrześniu rzad.
-
Kwiatkowski
Podstawa odmiany nazwiska Wrzesień

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kwiatkowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wrzesień-Kwiatkowski: 2143 (kobiet: 1081, mężczyzn: 1062)
Wrzesień-Kwiatkowski: 32370 (kobiet: 30, mężczyzn: 32340)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl