Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Zając
-
Borowicki
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zająca
-
Borowickiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Zającowi
-
Borowickiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Zająca
-
Borowickiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Zającem
-
Borowickim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Zającu
-
Borowickim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Zającu rzad.
-
Borowicki
Podstawa odmiany nazwiska Zając

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Borowicki
Nazwiska zakończone na -[scz]ki mają odmianę przymiotnikową.


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Zając-Borowicki: 56120 (kobiet: 28477, mężczyzn: 27643)
Zając-Borowicki: 254 (kobiet: 0, mężczyzn: 254)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl