Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Zając
-
Czerski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zająca
-
Czerskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Zającowi
-
Czerskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Zająca
-
Czerskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Zającem
-
Czerskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Zającu
-
Czerskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Zającu rzad.
-
Czerski
Podstawa odmiany nazwiska Zając

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Czerski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Zając-Czerski: 56120 (kobiet: 28477, mężczyzn: 27643)
Zając-Czerski: 1330 (kobiet: 1, mężczyzn: 1329)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl