Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Czy na pewno chodzi Ci o nazwisko mężczyzny?

Mianownik (to jest):(Jan)
Zając
-
Justyna
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zająca
-
Justyny
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Zającowi
-
Justynie
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Zająca
-
Justynę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Zającem
-
Justyną
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Zającu
-
Justynie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Zającu rzad.
-
Justyno rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Zając

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Justyna
Odojcowskie nazwiska kobiet z końcówką -ówna i odmężowskie z końcówkami -ina, -yna, tak jak i inne nazwiska kobiet i mężczyzn z takimi końcówkami, mają odmianę rzeczownikową.


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Zając-Justyna: 56120 (kobiet: 28477, mężczyzn: 27643)
Zając-Justyna: 538 (kobiet: 275, mężczyzn: 263)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl