Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Zając
-
Sikora
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zająca
-
Sikory
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Zającowi
-
Sikorze
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Zająca
-
Sikorę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Zającem
-
Sikorą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Zającu
-
Sikorze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Zającu rzad.
-
Sikoro rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Zając

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Sikora

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Zając-Sikora: 56120 (kobiet: 28477, mężczyzn: 27643)
Zając-Sikora: 44654 (kobiet: 22838, mężczyzn: 21816)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl