Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Zając
-
Staszak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zająca
-
Staszaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Zającowi
-
Staszakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Zająca
-
Staszaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Zającem
-
Staszakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Zającu
-
Staszaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Zającu rzad.
-
Staszaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Zając

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Staszak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Zając-Staszak: 56120 (kobiet: 28477, mężczyzn: 27643)
Zając-Staszak: 5805 (kobiet: 2956, mężczyzn: 2849)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl