Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Zajączkowski
-
Cooke
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zajączkowskiego
-
Cookego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Zajączkowskiemu
-
Cookemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Zajączkowskiego
-
Cookego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Zajączkowskim
-
Cookem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Zajączkowskim
-
Cookem
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Zajączkowski
-
Cooke
Podstawa odmiany nazwiska Zajączkowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Cooke
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ake, -oke, -ike, -ocke (gdy nie zachodzą szczególne warunki)


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Zajączkowski-Cooke: 4677 (kobiet: 6, mężczyzn: 4671)
Zajączkowski-Cooke nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl