Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Zajączkowski
-
Matejko
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zajączkowskiego
-
Matejki
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Zajączkowskiemu
-
Matejce
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Zajączkowskiego
-
Matejkę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Zajączkowskim
-
Matejką
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Zajączkowskim
-
Matejce
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Zajączkowski
-
Matejko
Podstawa odmiany nazwiska Zajączkowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Matejko

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Należyta: 4677 (kobiet: 6, mężczyzn: 4671)
Należyta: 2157 (kobiet: 1098, mężczyzn: 1059)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl