Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Zakrzewski
-
Szofer
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zakrzewskiego
-
Szofera
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Zakrzewskiemu
-
Szoferowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Zakrzewskiego
-
Szofera
Narzędnik (razem z):(Janem)
Zakrzewskim
-
Szoferem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Zakrzewskim
-
Szoferze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Zakrzewski
-
Szoferze rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Zakrzewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Szofer
Taką odmianę mają rzeczowniki na -er, które:
  • posiadają apelatyw bez wymiennego e


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Zakrzewski-Szofer: 13623 (kobiet: 9, mężczyzn: 13614)
Zakrzewski-Szofer: 492 (kobiet: 258, mężczyzn: 234)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl