Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Zarzycki
-
Siek
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zarzyckiego
-
Sieka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Zarzyckiemu
-
Siekowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Zarzyckiego
-
Sieka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Zarzyckim
-
Siekiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Zarzyckim
-
Sieku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Zarzycki
-
Sieku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Zarzycki

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Siek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ciek, -niek, -siek, -ziek, które:
  • są jednosylabowe
Podobnie odmienia się: Ciek


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Zarzycki-Siek: 6005 (kobiet: 3, mężczyzn: 6002)
Zarzycki-Siek: 2624 (kobiet: 1318, mężczyzn: 1306)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl