Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Zięba
-
Mandozzi
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zięby
-
Mandozziego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Ziębie
-
Mandozziemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Ziębę
-
Mandozziego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Ziębą
-
Mandozzim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Ziębie
-
Mandozzim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Ziębo rzad.
-
Mandozzi
Podstawa odmiany nazwiska Zięba

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Mandozzi
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Zięba-Mandozzi: 23908 (kobiet: 12137, mężczyzn: 11771)
Zięba-Mandozzi: 2 (kobiet: 0, mężczyzn: 2)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl