Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Zieliński
-
Rocha
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Zielińskiego
-
Rochy
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Zielińskiemu
-
Rosze
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Zielińskiego
-
Rochę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Zielińskim
-
Rochą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Zielińskim
-
Rosze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Zieliński
-
Rocho rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Zieliński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Rocha
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Zieliński-Rocha: 44560 (kobiet: 20, mężczyzn: 44540)
Zieliński-Rocha: 103 (kobiet: 46, mężczyzn: 57)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl