Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Nazwiska pisze się wielką literą.
Poniżej przezentowana jest odmiana nazwiska: Ligus

Mianownik (to są):(Anna i Jan)
Ligusowie
Dopełniacz (brak nam):(Anny i Jana)
Ligusów
Celownik (gratulujemy):(Annie i Janowi)
Ligusom
Biernik (zapraszamy):(Annę i Jana)
Ligusów
Narzędnik (razem z):(Anną i Janem)
Ligusami
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie i Janie)
Ligusach
Wołacz (O, wy!):(Anno i Janie)
Ligusowie
formy deprecjatywne (M./W.):(te)
Ligusy
Podstawa odmiany nazwiska Ligus
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Ligusówna
Odmężowska:Ligusowa

Występowanie w bazie PESEL
ligus: 491 (kobiet: 239, mężczyzn: 252)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl