Nazwiska polskie
Rozkład występowania nazwisk w powiatach
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak, Kowalski, Kowalska...
Czy łączyć warianty żeński i męski?
Zaznacz, jeżeli warianty nazwiska o odmianie przymiotnikowej (typu Kowalska/Kowalski, Żelazna/Żelazny) mają być traktowane jako jedno nazwisko i prezentowane łącznie.
Prezentacja częstości względnej?
Zaznacz, jeżeli chcesz, żeby mapa ukazywała względny udział (w promilach - na tysiąc mieszkańców) danego nazwiska w powiecie.
Występowanie w bazie PESEL
Szuba: 2 (kobiet: 1, mężczyzn: 1)
Pod względem liczebności zajmuje w Polsce pozycję: 666.

Inne nazwiska rozpoczynające się od Szuba: Szuba-Jabłoński(5), Szuba-Paszkiewicz(2), Szuban(146), Szubar(5), Szubara(1), Szubarczyk(220), Szubarga(173), Szubarski(1), Szubart(530), Szubartowicz(99), Szubartowska(202), Szubartowski(165), Szubarz(1), Szubatarska(1), Szubała(30), Szubańska(49), Szubański(48)

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl