Nazwiska polskie
Rozkład występowania nazwisk w powiatach
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak, Kowalski, Kowalska...
Czy łączyć warianty żeński i męski?
Zaznacz, jeżeli warianty nazwiska o odmianie przymiotnikowej (typu Kowalska/Kowalski, Żelazna/Żelazny) mają być traktowane jako jedno nazwisko i prezentowane łącznie.
Prezentacja częstości względnej?
Zaznacz, jeżeli chcesz, żeby mapa ukazywała względny udział (w promilach - na tysiąc mieszkańców) danego nazwiska w powiecie.
Występowanie w bazie PESEL
Dec: 1 (kobiet: 0, mężczyzn: 1)
Pod względem liczebności zajmuje w Polsce pozycję: 560.

Inne nazwiska rozpoczynające się od Dec: Dec-Kobylarz(1), Deca(12), Decani(1), Decc(15), Decelis(1), Decewicz(169), Dech(10), Dechaux(1), Dechavanne(1), Dechert(6), Dechnig(20), Dechnik(508), Dechowicz(5), Dechtar(2), Dechton(14), Dechtoń(8), Deciek(9), Decink(1), Deciuk(19), Deck(5), Decka(73), Deckarm(2), Deckas(9), Decker(173), Deckers(1),...

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl