Nazwiska polskie
Rozkład występowania nazwisk w powiatach
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak, Kowalski, Kowalska...
Czy łączyć warianty żeński i męski?
Zaznacz, jeżeli warianty nazwiska o odmianie przymiotnikowej (typu Kowalska/Kowalski, Żelazna/Żelazny) mają być traktowane jako jedno nazwisko i prezentowane łącznie.
Prezentacja częstości względnej?
Zaznacz, jeżeli chcesz, żeby mapa ukazywała względny udział (w promilach - na tysiąc mieszkańców) danego nazwiska w powiecie.
Występowanie w bazie PESEL
Gał: 1 (kobiet: 0, mężczyzn: 1)
Pod względem liczebności zajmuje w Polsce pozycję: 7107.

Inne nazwiska rozpoczynające się od Gał: Gał-Kamiński(2), Gała(2073), Gałabuda(35), Gałaburda(4), Gałaburdo(6), Gałach(697), Gałach-Wegner(1), Gałachowska(44), Gałachowski(35), Gałacka(6), Gałacki(3), Gałaczyńska(19), Gałaczyński(12), Gaładek(2), Gaładyk(434), Gaładyn(13), Gaładyna(16), Gaładyń(1), Gaładzun(8), Gałafin(37), Gałagan(5), Gałagocka(1), Gałagocki(1), Gałagun(2), Gałagus(33),...

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl