Nazwiska polskie
Rozkład występowania nazwisk w powiatach
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak, Kowalski, Kowalska...
Czy łączyć warianty żeński i męski?
Zaznacz, jeżeli warianty nazwiska o odmianie przymiotnikowej (typu Kowalska/Kowalski, Żelazna/Żelazny) mają być traktowane jako jedno nazwisko i prezentowane łącznie.
Prezentacja częstości względnej?
Zaznacz, jeżeli chcesz, żeby mapa ukazywała względny udział (w promilach - na tysiąc mieszkańców) danego nazwiska w powiecie.
Występowanie w bazie PESEL
Witkow: 4 (kobiet: 2, mężczyzn: 2)

Inne nazwiska rozpoczynające się od Witkow: Witkowiak(303), Witkowicka(14), Witkowicki(18), Witkowicz(738), Witkowska(23104), Witkowska Soroczan(1), Witkowska Van Dijk(1), Witkowski(21654), Witkowski-Chwalik(1), Witkowski-Kajdor(1), Witkowski-Komajhorodski(1), Witkowski-Koziołek(1), Witkowski-Kozłowski(1), Witkowski-Soroczan(2), Witkowski-Wołkowski(4)

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl