Rozkład występowania nazwisk w powiatach

Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak, Kowalski, Kowalska...

Zaznacz, jeżeli warianty nazwiska o odmianie przymiotnikowej (typu Kowalska/Kowalski, Żelazna/Żelazny) mają być traktowane jako jedno nazwisko i prezentowane łącznie.

Zaznacz, jeżeli chcesz, żeby mapa ukazywała względny udział (w promilach - na tysiąc mieszkańców) danego nazwiska w powiecie.

Zobacz też:
Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl