Pakiet JOD: Odmiana nazwisk

Zestaw reguł opisujących odmianę nazwisk w języku polskim.
Obejmuje reguły odmiany nazwisk polskich, spolszczonych i obcych:
- mieszkańców Polski,
- postaci znanych z literatury i mediów.

Spis zawartości

Schematy odmiany rzeczowników

Diagram schematów odmiany

0
sg:* hasło
pl:* hasło
1
sg:nom hasło
sg:acc:m12 =sg:gen
sg:acc:n_m12 =sg:nom
pl:acc:mp1 =pl:gen
pl:acc:n_mp1 =pl:nom
pl:voc =pl:nom
A
sg:gen:m [adj+e] +go
sg:gen:f [adj+e] +j
sg:dat:m [adj+e] +mu
sg:dat:f [adj+e] +j
sg:acc:f [-y(i)]
sg:inst:f [-y(i)]
sg:inst:m [ky-ki] +m
sg:loc:m [ky-ki] +m
sg:loc:f =sg:dat
sg:voc =sg:nom
pl:nom:mp1 [i/y] +ø
[adj-ye] +owie 1)
pl:nom:n_mp1 [adj+e] +ø
pl:gen [adj-e-y] +ch
pl:dat [adj-e-y] +m
pl:inst [adj-e-y] +mi
pl:loc [adj-e-y] +ch
1) dla końcówek innych niż -ki, -gi, -li, -ie, -ee
Aw
pl:nom:mp1 [adj-ye] +owie
Ae
pl:nom:mp1 [adj-ye] +owie
pl:gen [adj-ye] +ów
pl:dat [adj-ye] +om
pl:inst [adj-ye] +ami
pl:loc [adj-ye] +ach
Aie
pl:gen [ie-i] +ch
pl:dat [ie-i] +m
pl:inst [ie-i] +mi
pl:loc [ie-i] +ch
A0
pl:* hasło
Ay'
sg:gen:m [adj+'e] +go
sg:dat:m [adj+'e] +mu
pl:nom:mp1 hasło
pl:nom:n_mp1 [adj+'e] +ø
Ay(i)
sg:gen +ego
sg:dat +emu
pl:nom:mp1 +owie
pl:nom:n_mp1 +e
MF
pl:nom:mp1 +owie
pl:nom:n_mp1 +e
pl:dat +om
pl:inst +ami
pl:loc +ach
F
sg:loc =sg:dat
sg:acc
sg:inst
sg:voc +o
pl:gen:m +ów
pl:gen:f [+(i)e] +ø
F1
sg:gen +i
sg:dat +i
pl:gen:n_mp1 =sg:gen
+ø1)
1) dla końcówek innych niż -e, -u, -i
F1j
sg:gen [j-i] +ø
sg:dat [j-i] +ø
F2
sg:gen +y
sg:dat +y
F3
sg:gen [c-k] +i
sg:dat [+i(e)] +e
pl:nom:n_mp1 [c-k] +i
F4
sg:gen +y
sg:dat [+i(e)] +e
pl:nom:n_mp1 +y
M
sg:gen +a
sg:dat +owi
sg:inst +em
sg:loc +u
sg:voc =sg:loc
pl:nom:n_mp1 +e
pl:gen +ów
Mh
pl:nom:n_mp1 +y
Mo!
sg:voc hasło
M3
sg:inst [c-k] +iem
pl:nom:n_mp1 [c-k] +i
M4
sg:loc [+i(e)] +e
pl:nom:n_mp1 +y
M4o!
sg:voc hasło
pl:nom:n_mp1 +a
+y

Schemat 1

Abstrakcyjny schemat wspólny dla wszystkich odmian rzeczowników.
sg:nom hasło
sg:acc:m12 =sg:gen
sg:acc:n_m12 =sg:nom
pl:acc:mp1 =pl:gen
pl:acc:n_mp1 =pl:nom
pl:voc =pl:nom

Schemat A

Schemat dla odmiany przymiotnikowej rzeczowników.

Dziedziczy po schemacie: 1

sg:gen:m [adj+e] +go
sg:gen:f [adj+e] +j
sg:dat:m [adj+e] +mu
sg:dat:f [adj+e] +j
sg:acc:f [-y(i)]
sg:inst:f [-y(i)]
sg:inst:m [ky-ki] +m
sg:loc:m [ky-ki] +m
sg:loc:f =sg:dat
sg:voc =sg:nom
pl:nom:mp1 [i/y] +ø
[adj-ye] +owie 1)
pl:nom:n_mp1 [adj+e] +ø
pl:gen [adj-e-y] +ch
pl:dat [adj-e-y] +m
pl:inst [adj-e-y] +mi
pl:loc [adj-e-y] +ch
1) dla końcówek innych niż -ki, -gi, -li, -ie, -ee

Schemat Aw

Schemat dla odmiany przymiotnikowej z formą -owie.

Dziedziczy po schemacie: A

pl:nom:mp1 [adj-ye] +owie
Używany w regułach:

Schemat Ae

Schemat dla odmiany przymiotnikowej w liczbie pojedynczej i z odmianą rzeczownikową w liczbie mnogiej (dla zakończonych na e).

Dziedziczy po schemacie: A

pl:nom:mp1 [adj-ye] +owie
pl:gen [adj-ye] +ów
pl:dat [adj-ye] +om
pl:inst [adj-ye] +ami
pl:loc [adj-ye] +ach

Schemat Aie

Schemat dla odmiany przymiotnikowej dla zakończonych na -ie.

Dziedziczy po schemacie: A

pl:gen [ie-i] +ch
pl:dat [ie-i] +m
pl:inst [ie-i] +mi
pl:loc [ie-i] +ch
Używany w regułach:

Schemat A0

Schemat dla odmiany przymiotnikowej z nieodmienną liczbą mnoga.

Dziedziczy po schemacie: A

pl:* hasło

Schemat Ay'

Schemat odmiany dla nazwisk zakończonych na -y z wymową na -i, np. Kennedy

Dziedziczy po schemacie: A

sg:gen:m [adj+'e] +go
sg:dat:m [adj+'e] +mu
pl:nom:mp1 hasło
pl:nom:n_mp1 [adj+'e] +ø

Schemat Ay(i)

Dziedziczy po schemacie: A

sg:gen +ego
sg:dat +emu
pl:nom:mp1 +owie
pl:nom:n_mp1 +e
Używany w regułach:

Schemat MF

Abstrakcyjny schemat dla odmiany rzeczownikowej.

Dziedziczy po schemacie: 1

pl:nom:mp1 +owie
pl:nom:n_mp1 +e
pl:dat +om
pl:inst +ami
pl:loc +ach

Schemat F

Odmiany rzeczownikowa żeńska dla zakończonych na -a i -o.

Dziedziczy po schemacie: MF

sg:loc =sg:dat
sg:acc
sg:inst
sg:voc +o
pl:gen:m +ów
pl:gen:f [+(i)e] +ø

Schemat F1

Odmiany rzeczownikowa żeńska dla miękko zakończonych.

Dziedziczy po schemacie: F

sg:gen +i
sg:dat +i
pl:gen:n_mp1 =sg:gen
+ø1)
1) dla końcówek innych niż -e, -u, -i

Schemat F1j

Odmiany rzeczownikowa żeńska dla zakończonych na -ja.

Dziedziczy po schemacie: F1

sg:gen [j-i] +ø
sg:dat [j-i] +ø

Schemat F2

Odmiana rzeczownikowa żeńska dla tematów ze stwardniałą końcówką.

Dziedziczy po schemacie: F

sg:gen +y
sg:dat +y

Schemat F3

Odmiany rzeczownikowa żeńska dla zakończonych (w wymowie) na -ka i -ga.

Dziedziczy po schemacie: F

sg:gen [c-k] +i
sg:dat [+i(e)] +e
pl:nom:n_mp1 [c-k] +i

Schemat F4

Odmiany rzeczownikowa żeńska dla twardo
zakończonych.

Dziedziczy po schemacie: F

sg:gen +y
sg:dat [+i(e)] +e
pl:nom:n_mp1 +y

Schemat Mh

Dziedziczy po schemacie: M

pl:nom:n_mp1 +y
Używany w regułach:

Schemat Mo!

Przypadek obcych nazwisk na -o:
- wołacz taki jak mianownik

Dziedziczy po schemacie: M

sg:voc hasło
Używany w regułach:

Schemat M3

Odmiana rzeczowników zakończonych na -k i -g.

Dziedziczy po schemacie: M

sg:inst [c-k] +iem
pl:nom:n_mp1 [c-k] +i

Schemat M4o!

Przypadek obcych nazwisk na -o:
- wołacz taki jak mianownik
- formy deprecjatywne na -a i -y(?)

Dziedziczy po schemacie: M4

sg:voc hasło
pl:nom:n_mp1 +a
+y
Używany w regułach:

Wymiany (alternacje tematu)

Wymiana i/y

Wymiana występująca w M. lm form odmiany przymiotnikowej
 • [bmpswv]/y → i
 • [^csdr]/zdy → ździ
 • dy → dzi
 • gi → dzy
 • chy → si
 • hy → zi
 • ki → cy
 • sły → śli
 • [^csdr]/zły → źli
 • ły → li
 • sny → śni
 • [^csdr]/zny → źni
 • ny → ni
 • ry → rzy
 • sty → ści
 • ty → ci
 • szy → si
Używana w schematach:

Wymiana +i(e)

Alternacja występująca w C. i Ms. lp form odmiany żeńskiej (dla tematów twardych oraz na -k, -g, -h) oraz w Ms. twardych męskich.
 • [bmfpswv]/ → i
 • [^cdrs]/zd → ździ
 • d → dzi
 • g → dz
 • ch → sz
 • h → ż
 • k → c
 • łł → ll
 • sł → śl
 • [^cdrs]/zł → źl
 • ł → l
 • sn → śni
 • [^cdrs]/zn → źni
 • n → ni
 • rr → rz
 • r → rz
 • st → ści
 • t → ci
 • x → ksi
 • z → zi
Używana w schematach:

Wymiana adj_f_m

Wymiana tematu przymiotników żeńskich na formę męską, np. Kowalsk(-a)→Kowalski, Cich(-a)→Cichy
 • i → i
 • k → ki
 • g → gi
 • j → ii
 • l → li
 • ø → y

Wymiana adj+e

Dodanie e do tematu w D., C. lp i w M. lm przymiotników zakończonych na -i i -y.
 • szky → szkye
 • ky → ky’e
 • y → e
 • li → le
 • i → ie
 • s → s’
Używana w schematach:

Wymiana adj+'e

 • y → y’e
Używana w schematach:

Wymiana adj-ye

Odcięcie końcowego -y (lecz nie -ky) lub -(i)e.
 • ky → ky
 • y → ø
 • kie → k
 • e → ø
Używana w schematach:

Wymiana adj-e-y

Zamiana końcowego e (lecz nie -ie) na y oraz końcowego -[kgl]y na -[kl]ii
 • [ie]/e → e
 • e → y
 • [kgl]/y → i
Używana w schematach:

Wymiana -y(i)

Odcięcie końcowego y oraz i w przypadku końcówek -ki, gi
 • y → ø
 • ki → k
 • gi → g
Używana w schematach:

Wymiana ó-o

Wymiana ostatniej samogłoski ó na o
 • ó → o

Wymiana o-ó

Wymiana ostatniej samogłoski o na ó
 • o → ó

Wymiana ą-ę

Wymiana ostatniej samogłoski ą na ę
 • ą → ę

Wymiana e-

Usunięcie ostatniej samogłoski e.
 • @/cień → tń
 • cieł → tł
 • cie<% → ć
 • nie<% → ń
 • dzień → dń
 • [sz]/ieł → ł
 • sie<% → ś
 • zie<% → ź
 • ie<% → ø
 • rze<[cł] → r
 • e<% → ø

Wymiana soft

Zmiękczenie końcówki
 • c → ć
 • n → ń
 • s → ś
 • z → ź
 • ø → `
Używana w regułach:

Wymiana i-soft

Zmiękczenie końcówek zakończonych na -i
 • ci → ć
 • ni → ń
 • si → ś
 • zi → ź
 • i → `

Wymiana hard

Utwardzenie końcówki
 • ć → c
 • ń → n
 • ś → s
 • ź → z
 • ` → ø

Wymiana c-k

 • c → k
 • cq → k
 • q → k
 • que’ → k
 • ques’ → k
 • gue’ → g
 • gues’ → g
 • ke’ → k
Używana w schematach:

Wymiana j-i

 • j → i
 • y → i
Używana w schematach:

Wymiana +(i)e

 • %/k → ek
 • ówn → ówien
 • ow → ów
Używana w schematach:

Wymiana ky-ki

 • szky → ski
 • czky → cki
 • [kgl]/y → i
Używana w schematach:
Używana w regułach:

Wymiana ie-i

 • ie → i
Używana w schematach:

Wymiana [kg]ie-[kg]

Odcięcie końcówki -ie od -kie lub -gie.
 • kie → k
 • gie → g

Wymiana x-ks

 • kx → ks
 • x → ks
Używana w regułach:

Wymiana [oy]-i

 • o → i
 • y → i
Używana w regułach:

Reguły odmiany

Nazwiska kobiet z odmianą przymiotnikową

Rodzaj: f

na -ska, -cka, -dzka

  końcówka: ([sc]|dz)k·a

  wariant: nazwisko kobiety ma postać taką samą jak nazwisko męskie

   Mimo zakończenia na -ska, -cka, -dzka, jeśli nazwisko kobiety ma taką samą postać jak nazwisko męskie (ojca, męża), to ma odmianę rzeczownikową.

   warunek: są nazwiskiem kobiety o takiej samej postaci jak nazwisko męskie (ojca, męża)

   schemat: F3

   Przykłady: Laska, Niecka

  wariant: odmiana przymiotnikowa

   Nazwiska kobiet na -ska, -cka, -dzka mają odmianę przymiotnikową i męskie odpowiedniki na -ski, -cki, -dzki.

   schemat: A

   Przykłady: Kowalska

na -owa

  końcówka: o[wv]·a

  wariant: nazwisko kobiety ma postać taką samą jak nazwisko męskie

   Mimo zakończenia -owa, jeśli nazwisko kobiety ma taką samą postać jak nazwisko męskie (ojca, męża), to ma odmianę rzeczownikową.

   warunek: są nazwiskiem kobiety o takiej samej postaci jak nazwisko męskie (ojca, męża)

   schemat: F4

   Przykłady: Sowa, Głowa

  wariant: odmiana przymiotnikowa

   Odprzymiotnikowe oraz odmężowskie nazwiska kobiet na -owa mają odmianę przymiotnikową.
   Uwaga: Odmężowskie formy nazwiska na -owa (także na -ina/-yna) współcześnie są w zaniku.

   schemat: A

   Przykłady: Orzeszkowa

na -ewa

  końcówka: ew·a

  wariant: wschodniosłowiańskie nazwisko na -ewa

   Odmężowskie wschodniosłowiańskie nazwiska kobiet na -ewa mają odmianę przymiotnikową.

   warunek: mają pochodzenie wschodniosłowiańskie

   schemat: A

   Przykłady: Cwietajewa

  wariant: pozostałe na -ewa

   schemat: F4

   Przykłady: Kostrzewa, Plewa

pozostałe przymiotnikowe na -a

  końcówka: ·a
  Nazwiska w postaci przymiotnika mają odmianę przymiotnikową.
  UWAGA! Tworząc nazwiska kobiet od polskich nazwisk męskich o postaci przymiotnika, np. Żelazny, Mądry, Ufny, należy pamiętać o zwyczaju używania takich nazwisk w odniesieniu do kobiet także w formie bez wymiany końcówki -y na -a, będącej wykładnikiem żeńskości, oraz o tendencji do nieodmienności tych nazwisk, gdy odnoszą się one do kobiety.(WSPP)

  warunek: mają postać przymiotnika (rodzaj żeński)

  schemat: A

  Przykłady: Biała, Mądra

Nazwiska kobiet i mężczyzn na -a

Rodzaj: g_any

Nazwiska zakończone na -a mogą być zarówno żeńskie jak i męskie. W liczbie pojedynczej dla obu rodzajów odmieniają się tak samo.

na -ca

  końcówka: c·a

  wariant: z końcówką wymawianą -ka

   Nazwiska niesłowiańskie mające w zapisie zakończenie na -ca, na ogół wymawia się z końcówym -ka i wówczas mają odmianę zgodną z wymawianym zakończeniem. W dopełniaczu lp i w mianowniku lm (niemęskoosobowych) c wymieniane jest na k.

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -ca → -ka

   warunek: mają znaczną frekwencję w tekstach (ponad 30 %)

   schemat: F3

   Przykłady: Fonseca

  wariant: pozostałe -ca

   Taką odmianę mają nazwiska zakończone w wymowie na -ca (żeńską właściwą dla końcówek stwardniałych).

   schemat: F2

   Przykłady: Soplica

ze stwardniałą końcówką tematu

  końcówka: (cz|dz|sz|rz|ż)·a
  Taką odmianę mają nazwiska zakończone w wymowie na -cza, -dza, -sza, -rza, -ża (żeńską właściwą dla końcówek stwardniałych).

  schemat: F2

  Przykłady: Sforza, Nędza, Hańcza, Grusza

na -tza

  końcówka: tz·a
  Nazwiska na -tza wymawia się -ca i odpowiednio do tego odmienia.

  warunek: wymowa -tza → -ca

  schemat: F2

  Przykłady: Fritza

na -la, -ea

  końcówka: [le]·a

  schemat: F1

  Przykłady: Gębala, Mathea

na -cia

  końcówka: ci·a

  wariant: nazwisko obce z wymową -cija

   Jeśli nazwisko obce wymawia się z zakończeniem -cija, to ma ono dopełniacz zakończony -cii.

   warunek: nie są polskie lub spolszczone

   warunek: wymowa -cia → -cija

   schemat: F1

   Przykłady: Garcia

  wariant: pozostałe -cia

   Nazwiska polskie i spolszczone na -cia mają temat odmiany zakończony na -ć (końcówkę -ci w dopełniaczu).

   schemat: F1

   Przykłady: Kościa

na -nia

  końcówka: ni·a

  wariant: istniej apelatyw z formami na -nii

   Nazwisko na -nia ma formy zakończone -ii, gdy takie formy ma jego pospolity odpowiednik (apelatyw).

   warunek: posiadają apelatyw z D. na -ii

   schemat: F1

   Przykłady: Linia

  wariant: istnieje apelatyw bez form na -nii

   Nazwiska na -nia w wypadku, gdy istnieje ich apelatyw (pospolity odpowiednik) mający formy z zakończeniem -ni, też mają formy zakończone -ni (nie -nii).

   warunek: posiadają apelatyw z D. lp bez końcówki -ii)

   schemat: F1

   Przykłady: Kania

  wariant: nie istnieje apelatyw

   Nazwiska na -nia w wypadku, gdy nie istnieje ich apelatyw (pospolity odpowiednik) mają na ogół formy z zakończeniem -ni.
   Wyjątkowo zakończenia -nii mogą wystąpić dla nazwisk obcych lub odimiennych tego typu (np. Mania, Leonia).

   schemat: F1

   Przykłady: Potebnia

na -sia, -zia

  końcówka: [sz]i·a

  wariant: z D. na -ii

   Nazwisko na -nia, -sia, -zia ma formy z końcówką -ii, gdy takie formy ma jego pospolity odpowiednik (apelatyw).

   warunek: posiadają apelatyw z D. na -ii

   schemat: F1

  wariant:

   Nazwiska na -sia, -zia mają w formy z końcówką -si, -zi z wyjątkiem wypadku, gdy istnieje ich apelatyw (pospolity odpowiednik) mający formy z końcówką -ii.

   schemat: F1

   Przykłady: Kędzia

pozostałe na -ia

  końcówka: i·a

  wariant:

   Nazwisko na -ia ma formy z końcówką -i (lecz nie -ii, np.w D. lp), gdy takie formy ma też jego pospolity odpowiednik (apelatyw).

   warunek: posiadają apelatyw z D. lp bez końcówki -ii)

   schemat: F1

   Przykłady: Pławia

  wariant:

   Nazwiska na -ia mają formy (np. D. lp) z końcówką -ii (z wyjątkiem wypadku, gdy istnieje ich apelatyw (pospolity odpowiednik) mający formy z końcówką -i (nie-ii)).

   schemat: F1

   Przykłady: Beria, Borgia

na -cja, -sja, -zja

  końcówka: [csz]j·a
  Nazwiska na -cja, -sja, -zja zachowują j w odmianie.

  schemat: F1

  Przykłady: Bagazja

na -ja, lecz nie -[scz]ja

  końcówka: j·a
  Nazwiska na -ja (z wyjątkiem -cja, -sja, -zja) w D., C. i Ms. lp mają w zapisie końcówkę -i (bez j), np. Bareja - Barei.
  Formy z końcówkami -ji są spotykane lecz niezalecane.

  schemat: F1j

  Przykłady: Bareja

na -lya

  końcówka: ly·a

  warunek: mają pochodzenie węgierskie

  warunek: wymowa -lya → -ja

  warunek: wymowa -lya → -jo

  schemat: F1

  Przykłady: Zápolya

pozostałe na -ya

  końcówka: y·a
  Nazwiska na -ya, poza węgierskimi na -lya, wymawia się z końcówką -ja i odpowiednio do tego się je odmienia - z końcówką -i (bez y) w D., C. i Ms. lp.

  schemat: F1j

  Przykłady: Goya

na -ua

  końcówka: u·a

  schemat: F1

  • wyjątek sg:gen -a +i !
  • wyjątek sg:gen -a +y !
  • wyjątek pl:nom:n_mp1 -a +y !
  • wyjątek pl:gen:n_mp1 -a +i !

  Przykłady: Pardua

na -oa

  końcówka: [o]a·
  Nazwiska na -oa są nieodmienne.

  schemat: 0

  Przykłady: Deboa

na -ga, -ka

  końcówka: [gk]·a

  schemat: F3

  Przykłady: Osóbka, Kuropieska, Religa

na -gna

  końcówka: gn·a

  wariant: nazwisko obce z wymową -nja

   Jeśli nazwisko obce na -gna wymawia się z zakończeniem -nja lub nia, to ma ono odmianę miękką.

   warunek: nie są polskie lub spolszczone

   warunek: wymowa -gna → -nja

   schemat: F1

   Przykłady: Mantegna

  wariant: pozostałe -gna

   Nazwiska z wymaianą końcówką -gna mają odmianę twardotematową.

   schemat: F4

   Przykłady: Figna

na -ówna, -ina, -yna

  końcówka: (ów|i|y)n·a
  Odojcowskie nazwiska kobiet z końcówką -ówna i odmężowskie z końcówkami -ina, -yna, tak jak i inne nazwiska kobiet i mężczyzn z takimi końcówkami, mają odmianę rzeczownikową.

  schemat: F4

  Przykłady: Zarębina, Karenina, Sapieżyna, Kucówna

na -ha niewymawiane w C. lp

  końcówka: [bmnprst]h·a

  schemat: F4

  • wyjątek sg:dat -ha

  Przykłady: Botha

na -xa

  końcówka: x·a

  schemat: F4

  • wyjątek sg:dat -xa +ks

  Przykłady: Laxa

twardotematowe na -a

  końcówka: [bdfhłmnprstwvz]·a

  schemat: F4

  Przykłady: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota

Pozostałe nazwiska kobiet

Rodzaj: f

nazwiska kobiet nie na -a

  końcówka: dowolna
  Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.

  schemat: 0

  Przykłady: Dudziak, Rodowicz

Nazwiska na -o

Rodzaj: m1

Nazwiska (męskie) na -o mają odmianę rzeczownikową żeńską lub męską.

jenosylabowe na -o

  końcówka: o
  Jednosylabowe nazwiska na -o są nieodmienne.

  warunek: są jednosylabowe

  schemat: 0

  Przykłady: Fo

na -o zakończone podwójną samogłoską

  końcówka: [aeuo]o
  Nazwiska na -o zakończone podwójna samogłoską są nieodmienne.

  schemat: 0

  Przykłady: Lao, Mao

na -co

  końcówka: c·o

  wariant: niesłowiańskie z wymową -ko

   Niesłowiańskie nazwiska z wymową na -ko są nieodmienne lub mają odmianę właściwa dla końcówki -ko.

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -co → -ko

   schemat: 0

   Przykłady: Eco, Vico

   schemat: M3

   Przykłady: Greco, Vico

  wariant: słowiańskie

   Nazwiska z wymawianą końcówką -co mają dwa poprawne wzory odmiany: żeńską (jak dla końcówki -ca) lub męską (jak dla końcówki -c).

   schemat: F2

   Przykłady: Jarco

   schemat: M

   Przykłady: Jarco

na -o z tematem stwardniałym

  końcówka: (cz|dz|dż|sz|rz|ż)·o
  Nazwiska na -o z tematem stwardniałym mają dwa poprawne wzory odmiany: żeńską (jak dla końcówki -cza, -dza, -sza, -ża...) lub męską (jak dla końcówki -cz, dz, sz... ).

  schemat: F2

  Przykłady: Trapszo

  schemat: M

  Przykłady: Trapszo

na -ko

  końcówka: k·o
  Nazwiska na -ko mają odmianę żeńską (jak gdyby kończyły się na -ka).

  schemat: F3

  Przykłady: Kołodko

na -go

  końcówka: g·o

  wariant: niesłowiańskie

   Niesłowiańskie nazwiska na -go mogą
   - być nieodmienne (zwłaszcza gdy końcowe o jest akcentowane, np.Hugo),
   - mieć odmianę męską (np. Saramago - Saramaga).

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: 0

   Przykłady: Hugo, Saramago

   schemat: M3

   Przykłady: Saramago

  wariant: słowiańskie

   Słowiańskie nazwiska na -go mają odmianę żeńską (jak gdyby kończyły się na -ga).

   schemat: F3

   Przykłady: Plawgo

na -ho

  końcówka: h·o

  schemat: F4

  Przykłady: Mikłucho

na -io

  końcówka: i·o

  wariant: niesłowiańskie

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: Mo!

   Przykłady: Boccaccio

  wariant: słowiańskie

   schemat: M

   Przykłady: Cyzio

na -lo, -jo, -yo

  końcówka: [ljy]·o

  schemat: Mo!

  Przykłady: Utrillo, Tulo, Gajo

pozostałe na -o

  końcówka: [bdfłmnpqrstwvz]·o

  wariant: niesłowiańskie

   Niesłowiańskie nazwiska twardotematowe na -o mają odmianę męską (tak, jak gdyby nie było końcowego -o) lub pozostają nieodmienne.
   Jeżeli końcowe o jest akcentowane, to nazwisko jest nieodmienne.

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: 0

   Przykłady: Brando, Quasimodo

   schemat: M4o!

   Przykłady: Ronaldo, Quasimodo

  wariant: słowiańskie

   Słowiańskie (lub spolszczone) nazwiska twardotematowe na -o mają odmianę żeńską (tak, jakby kończyły się na -a).

   schemat: F4

   Przykłady: Kusto

Nazwiska na -i, -y

Rodzaj: m1

Nazwiska zakończone (fonetycznie) na -i, -y maja odmianę przymiotnikową

na -ai

  końcówka: ai
  Takie nazwiska mogą być wymawiane z końcowym -ji i wówczas maja odmianę przymiotnikową lub z końcowym -j (bez i) i wtedy maja odmianę rzeczownikową.

  schemat: A

  Przykłady: Jokai

  schemat: M

  Przykłady: Jokai

na -ii

  końcówka: i·i
  Nazwiska zakończone na -ii w odmianie (przymiotnikowej) mają jedno i.

  schemat: A

  Przykłady: Dziubanii

na -i

  końcówka: i
  Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.

  schemat: A

  Przykłady: Kowalski, Dali

na -ay

  końcówka: ay
  Nazwiska francuskie z taką końcówką wymawiane są z wygłosowym -e i są nieodmienne.

  warunek: mają pochodzenie francuskie

  warunek: wymowa -ay → -e

  schemat: 0

  Przykłady: Courtenay

na -ay, -ey, -oy

  końcówka: [aeo]y
  Nazwiska zakończone w zapisie literą -y, która poprzedzona jest samogłoską, wymawiane są z końcowym j i mają odmianę rzeczownikową.

  warunek: wymowa -y → -j

  schemat: M

  Przykłady: Faraday, Hemingway

na -szky, -czky

  końcówka: [sc]zky
  Słowiańskie nazwiska Węgrów zakończone na -szky, -czky zachowują w mianowniku formę oryginalną, natomiast w przypadkach zależnych uzyskują postać spolszczoną, np. Medveczky, D. Medveckiego. (WSPP)

  warunek: mają pochodzenie węgierskie

  schemat: A

  Przykłady: Medveczky, Aujeszky

na -sky, -zky

  końcówka: [sz]ky
  W nazwiskach pochodzenia słowiańskiego, w których wygłosowe -i jest oddane przez literę y, np. Dohrousky, Chomsky, Kandinsky, Radetzky, Komensky, w przypadkach zależnych zachowujemy zapis zgodny z polską tradycją, a więc Chomskiego, Komenskiego, Kandinskiego, albo pozostawiamy w odmianie pełną formę graficzną nazwiska, a końcówki dopisujemy po apostrofie w dopełniaczu, celowniku i bierniku, np. Chomsky’ego, Kandinsky'ego, C. Chomsky’emu, Kandynsky’emu. W narzędniku i miejscowniku stosujemy zapis zgodny z wymową: Chomskim, Kandinskim. (WSPP)

  schemat: A

  Przykłady: Chomsky

  schemat: Ay'

  Przykłady: Chomsky

na -dy, -hy, -ssy, -uy

  końcówka: ([dh]|ss|u)y

  wariant: nazwisko węgierskie z wymową -i

   W nazwiskach węgierskich typu Horthy [wym. Horti] końcówek fleksyjnych nie oddziela się apostrofem, np. M. Horthy [wym. Horti], D. Horthyego [wym. Hortiego], C. Horthyemu [wym. Hortiemu], NMs. Horthym [wym. Hortim]. Zasada zachowania mianownikowego -y przed końcówkami dalszych przypadków nie dotyczy nazwisk węgierskich spolszczonych, np. Batory, Rakoczy. (WSPP).

   warunek: mają pochodzenie węgierskie

   warunek: wymowa -y → -i

   schemat: Ay(i)

   Przykłady: Ormandy, Horthy, Jarossy

  wariant: nazwisko niesłowiańskie

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: Ay'

   Przykłady: Kennedy, Debussy, Peguy

  wariant: pozostałe

   schemat: A

   Przykłady: Chudy

na -gy

  końcówka: gy

  wariant: nazwisko węgierskie z wymową -dź

   Nazwiska węgierskie typu Nagy wymawiane Nadź

   warunek: mają pochodzenie węgierskie

   warunek: wymowa -gy → -dź

   schemat: M

   Przykłady: Nagy

  wariant: nazwisko niesłowiańskie

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: Ay'

   Przykłady: Raggy

na -ly

  końcówka: ly

  wariant: nazwisko węgierskie z wymową -j

   warunek: mają pochodzenie węgierskie

   warunek: wymowa -ly → -j

   schemat: M

   Przykłady: Kodaly

  wariant: inne na -ly

   schemat: Aw

   Przykłady: Newerly

na -y

  końcówka: y

  wariant: nazwisko niesłowiańskie

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: Ay'

   Przykłady: Exupéry

  wariant: nazwiska słowiańskie

   Nazwiska słowiańskie zakończone na -y mają odmianę przymiotnikową.
   W mianowniku (i wołaczu) lm w przypadku nazwisk o postaci przymiotnika należy raczej używać formy przymiotnikowej (np. Mały - Mali), a w przypadku nazwisk różnych od przymiotników końcówki -owie (np. Gajcy - Gajcowie).
   WSPP wręcz tak nakazuje.

   schemat: A

   Przykłady: Ściegienny, Czerny

Nazwiska na -e

Rodzaj: m1

na -e z apelatywem

  końcówka: e
  Nazwiska na -e, które posiadają pospolity odpowiednik (rodzaju nijakiego), są nieodmienne.

  warunek: posiadają apelatyw (pospolity odpowiednik)

  schemat: 0

  Przykłady: Serce, Pole

na -ce

  końcówka: ce

  wariant: niesłowiańskie z wymawianym końcowym e

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: Ae

   Przykłady: Versace

   schemat: 0

   Przykłady: Versace

  wariant: niesłowiańskie z -ce wymawianym jako -s

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -ce → -s

   schemat: M4

   • wymiana +'
   • wyjątek sg:loc -ce +s

   Przykłady: Joyce

  wariant: polskie lub spolszczone

   schemat: Ae

   Przykłady: Hince

   schemat: Aw

   Przykłady: Hince

na -ee

  końcówka: ee

  schemat: A

  Przykłady: Toynbee

  schemat: 0

  Przykłady: Lee

na -ie

  końcówka: ie

  wariant: niesłowiańskie z wymową -i

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -ie → -i

   schemat: A

   Przykłady: Christie

  wariant: pozostałe

   schemat: Ae

   Przykłady: Bandtkie

   schemat: Aie

   Przykłady: Bandtkie

na -oe

  końcówka: oe

  wariant: niesłowiańskie z wymawianym końcowym e

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: Ae

   Przykłady: Poe

   schemat: 0

   Przykłady: Poe

  wariant: niesłowiańskie wymawiane z samogłoską podobną do o na końcu

   Nazwiska niesłowiańskie wymawiane na końcu z samogłoską podobną do o są nieodmienne.

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: 0

   Przykłady: Defoe, Crusoe

  wariant: niesłowiańskie wymawiane ze spółgłoską na końcu

   Nazwiska niesłowiańskie wymawiane na końcu ze spółgłoską podobną do ł mają odmianę twardotematową z apostrofem.

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: M4

   • wymiana +'
   • wyjątek sg:loc -e

   Przykłady: Monroe

na -gue, -que

  końcówka: [gq]ue
  Postać nazwiska wskazuje, że końcowe -ue nie jest wymawiane (prawdopodobnie nazwisko francuskie).

  schemat: M3

  • wymiana +'

  Przykłady: Doumergue, Remarque

na -gne

  końcówka: gne
  Postać nazwiska wskazuje, że końcowe -gne jest wymawiane jako -ń (prawdopodobnie nazwisko francuskie).

  schemat: M

  • wymiana +'

  Przykłady: Montaigne

na -ge, -le

  końcówka: [gl]e

  wariant: niesłowiańskie z niewymawianym końcowym e i miękkim zakończeniem tematu

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -ge → -dż

   schemat: M

   • wymiana +'

   Przykłady: George

  wariant: polskie lub spolszczone

   schemat: Ae

   Przykłady: Lange, Blikle, Huelle

na -ake, -oke, -ike, -ocke

  końcówka: ([aoi]|oc)ke

  wariant: niesłowiańskie z niewymawianym końcowym e

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -ke → -k

   schemat: M3

   • wymiana +'

   Przykłady: Blake

  wariant: polskie lub spolszczone

   schemat: Ae

   Przykłady: Szteke

na -ke

  końcówka: ke

  schemat: Ae

  Przykłady: Mikke, Handke

na -the

  końcówka: the

  wariant: niesłowiańskie z wymawianym końcowym e

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: Ae

   Przykłady: Goethe

  wariant: niesłowiańskie wymawiane ze spółgłoską na końcu

   Nazwiska na -the wymawiane bez końcowego -he mają odmianę twardotematową z apostrofem.

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: M4

   • wymiana +'
   • wyjątek sg:loc -he

   Przykłady: Forsythe

na -ue

  końcówka: ue
  Nazwiska kończące się w wymowie na samogłoskę podobną do u (prawdopodobnie nazwisko farancuskie) są nieodmienne.

  schemat: 0

  Przykłady: Delerue

na -we

  końcówka: we

  wariant: niesłowiańskie wymawiane ze spółgłoską na końcu

   Nazwiska niesłowiańskie wymawiane na końcu ze spółgłoską podobną do ł mają odmianę męską z apostrofem i Ms. = M. w lp.

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -we → -ł

   schemat: M4

   • wymiana +'
   • wyjątek sg:loc - !

   Przykłady: Marlowe

  wariant: pozostałe na -we

   schemat: Ae

   Przykłady: Klawe

   schemat: Aw

   Przykłady: Klawe

na -e

  końcówka: e

  wariant: niesłowiańskie z wymawianym końcowym e

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   schemat: Ae

   Przykłady: Allende

   schemat: 0

   Przykłady: Olisadebe, Allende

  wariant: niesłowiańskie z niewymawianym końcowym e

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -e → -ø

   schemat: M4

   • wymiana +'
   • wyjątek sg:loc -e

   Przykłady: Wilde, Gide

  wariant: polskie lub spolszczone

   schemat: Ae

   Przykłady: Hoppe, Linde

   schemat: Aw

   Przykłady: Linde

Nazwiska zakończone nietypową samogłoską

Rodzaj: m1

na -ę

  końcówka: ę
  Nazwiska na -ę są bardzo nietypowe i raczej ich nie odmieniamy.

  schemat: 0

  Przykłady: Mocię

na -ó

  końcówka: ó
  Nazwiska zakończone na -ó są bardzo nietypowe.
  Przyjmujemy, że są nieodmienne.

  schemat: 0

  Przykłady: Szabó

na -au

  końcówka: au

  wariant: nazwiska francuskie z wygłosowym o

   warunek: mają pochodzenie francuskie

   warunek: wymowa -au → -o

   schemat: 0

   Przykłady: Clemenceau

  wariant: pozostałe

   warunek: wymowa -au → -ał

   schemat: M4

   • wyjątek sg:loc - !

   Przykłady: Turnau, Landau

na -eu

  końcówka: eu

  wariant: nazwiska francuskie z wygłosowym e

   warunek: mają pochodzenie francuskie

   warunek: wymowa -eu → -e

   schemat: 0

   Przykłady: Richelieu

   schemat: A

   Przykłady: Richelieu

na -u

  końcówka: u
  Nazwiska z wygłosowym u są nieodmienne.

  schemat: 0

  Przykłady: Pompidou, Papandreu, Ceauşescu

Nazwiska z miękką końcówką

Rodzaj: m1

na -eć, -eń

  końcówka: e[ćń]

  wariant: jednosylabowe

   warunek: są jednosylabowe

   schemat: M

   Przykłady: Kmieć, Bień

  wariant: istnieje apelatyw z ruchomym e

   warunek: posiadają apelatyw z wymiennym e

   schemat: M

   • wymiana e-

   Przykłady: Kopeć, Dziegieć, Kwiecień

  wariant: istnieje apelatyw bez ruchomego e

   warunek: posiadają apelatyw bez wymiennego e

   schemat: M

   Przykłady: Korzeń

  wariant: formy z ruchomym e występują w tekstach

   warunek: mają znaczną frekwencję w tekstach (ponad 30 %)

   schemat: M

   • wymiana e-

   Przykłady: Stępień, Skupień

  wariant: nie ma apelatywu

   W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany

   schemat: M

   Przykłady: Smoleń

pozostałe na -ć, - ń, -ś, -ź

  końcówka: [ćńśź]

  schemat: M

  Przykłady: Rogóź

na -iel

  końcówka: iel

  wariant: jednosylabowe

   warunek: są jednosylabowe

   schemat: M

   Przykłady: Chmiel

  wariant: istnieje apelatyw z ruchomym e

   Nazwiska na -iel, które mają odpowiedniki wśród rzeczowników pospolitych z wymiennym ie, maja odmianę analogiczną (zalecane przez WSPP) lub zachowują ie w odmianie.

   warunek: posiadają apelatyw z wymiennym e

   schemat: M

   • wymiana e-

   Przykłady: Figiel, Węgiel, Dzięgiel

   schemat: M

   Przykłady: Figiel, Dzięgiel

  wariant: w tekstach występuje ruchome e

   warunek: mają znaczną frekwencję w tekstach (ponad 30 %)

   schemat: M

   • wymiana e-

   Przykłady: Frenkiel

  wariant: pozostałe

   W nazwiskach na -iel niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych ie jest przeważnie w przypadkach zależnych zachowywane.

   schemat: M

   Przykłady: Dykiel

na -el

  końcówka: el

  wariant:

   warunek: są jednosylabowe

   schemat: M

  wariant: istnieje apelatyw z ruchomym e

   warunek: posiadają apelatyw z wymiennym e

   schemat: M

   • wymiana e-

   Przykłady: Sopel

  wariant: istnieje apelatyw bez ruchomego e

   warunek: posiadają apelatyw bez wymiennego e

   schemat: M

   Przykłady: Karmel

  wariant: nie ma apelatywu

   W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany

   schemat: M

   Przykłady: Lelewel

   schemat: M

   • wymiana e-

   Przykłady: Nobel, Pytel, Wróbel

na -ckij, -skij, -ckoj...

  końcówka: [ćcs]k[ioy]·j
  Nazwiska wschodniosłowiańskie na -ckij, -skij, -ckoj, -skoj, np. Ruckoj, Bogorodckij, traktujemy w odmianie tak, jakby były zakończone na -cki, -ski, a więc: D. Ruckiego, Bogorodckiego.(WSPP)

  warunek: mają pochodzenie wschodniosłowiańskie

  schemat: A

  Przykłady: Bogorodckij, Trubieckoj, Szeptyćkyj

na -ól, -ój

  końcówka: ó[lj]

  wariant: istnieje apelatyw z wymianą ó-o

   warunek: posiadają apelatyw z wymianą ó:o

   schemat: M

   Przykłady: Soból, Rój, Okrój

  wariant: istnieje apelatyw bez wymiany ó-o

   warunek: posiadają apelatyw bez wymiany ó:o

   schemat: M

   Przykłady: Król

  wariant: nie ma apelatywu

   W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu ó lub jego wymianie w przypadkach zależnych na o , decyduje tradycja odmiany.

   schemat: M

   Przykłady: Kargól

   schemat: M

   Przykłady: Noworól, Niestrój

pozostałe na -l, -j

  końcówka: [lj]

  schemat: M

  Przykłady: Gogol

Nazwiska ze stwardniałą końcówką

Rodzaj: m1

na -iec

  końcówka: iec

  wariant: jednosylabowe

   warunek: są jednosylabowe

   schemat: M

   Przykłady: Zbiec, Piec

  wariant: istnieje apelatyw z ruchomym e

   warunek: posiadają apelatyw z wymiennym e

   schemat: M

   • wymiana e-

   Przykłady: Krawiec

  wariant: istnieje apelatyw bez ruchomego e

   warunek: posiadają apelatyw bez wymiennego e

   schemat: M

   Przykłady: Piec

  wariant: nie ma apelatywu

   W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu ie

   schemat: M

   • wymiana e-

   Przykłady: Adamiec, Daniec

na -ec

  końcówka: ec

  wariant: jednosylabowe

   warunek: są jednosylabowe

   schemat: M

   Przykłady: Stec

  wariant: istnieje apelatyw z ruchomym e

   warunek: posiadają apelatyw z wymiennym e

   schemat: M

   • wymiana e-

   Przykłady: Marzec

  wariant: istnieje apelatyw bez ruchomego e

   warunek: posiadają apelatyw bez wymiennego e

   schemat: M

   Przykłady: Szajgec

  wariant: wymowa -ek

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -c → -k

   warunek: mają znaczną frekwencję w tekstach (ponad 30 %)

   schemat: M3

   Przykłady: Lautrec

  wariant: nie ma apelatywu

   W nazwiskach na -ec niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany.
   Tu prezentuje się jedynie formy z wymiennym e (najczęściej spotykane), choć znane są wyjątki np. Perec.

   schemat: M

   • wymiana e-

   Przykłady: Pawelec, Wujec

na -c wymawiane -k

  końcówka: c

  warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

  warunek: wymowa -c → -k

  schemat: M3

  Przykłady: Balzac, Poulenc

na -icz

  końcówka: icz

  schemat: M

  • wyjątek pl:nom:m1 - +owie !
  • wyjątek pl:nom:m1 - +e !

z końcówką stwardniałą

  końcówka: (c|cz|dz|sz|rz|ż)

  schemat: M

  Przykłady: Miłosz, Mickiewicz

na -lz, -tz, -nz (wymawiane z końcowym -c)

  końcówka: [ltn]z
  Taka końcówka wymawiana jest z -c na końcu.

  schemat: M

  Przykłady: Horowitz, Lorentz

na -cs, -zs

  końcówka: [cz]s
  Taka końcówka wymawiana jest z -cz lub -sz na końcu (najprawdopodobniej pochodzenie węgierskie).

  schemat: M

  Przykłady: Kovács

Nazwiskazakończone na -k i -g

Rodzaj: m1

na -ciek, -niek, -siek, -ziek

  końcówka: [cnsz]iek

  wariant: jednosylabowe

   warunek: są jednosylabowe

   schemat: M3

   Przykłady: Ciek

  wariant: pozostałe z ruchomym e

   schemat: M3

   • wymiana e-

   Przykłady: Boniek

na -iek lub -ek poprzedzone samogłoską

  końcówka: [aeiouy]ek

  schemat: M3

  Przykłady: Okwiek, Leeuwenhoek

na -ek

  końcówka: ek

  wariant: jednosylabowe

   warunek: są jednosylabowe

   schemat: M3

   Przykłady: Pek, Grek

  wariant: istnieje apelatyw z ruchomym e

   warunek: posiadają apelatyw z wymiennym e

   schemat: M3

   • wymiana e-

   Przykłady: Kadłubek, Kurek

  wariant: istnieje apelatyw bez ruchomego e

   warunek: posiadają apelatyw bez wymiennego e

   schemat: M3

   Przykłady: Osiek

  wariant: W tekstach występują formy z zachowanym e

   W tekstach spotyka się formy z zachowanym e.

   warunek: mają znaczną frekwencję w tekstach (ponad 30 %)

   schemat: M3

   Przykłady: Dubczek

  wariant: nie ma apelatywu

   W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany.
   Tu prezentuje się tylko formy z wymiennym e (najczęściej spotykane).

   schemat: M3

   • wymiana e-

   Przykłady: Buzek

na -óg

  końcówka: óg

  wariant: istnieje apelatyw z wymianą ó-o

   warunek: posiadają apelatyw z wymianą ó:o

   schemat: M3

   Przykłady: Róg

  wariant: istnieje apelatyw bez wymiany ó-o

   warunek: posiadają apelatyw bez wymiany ó:o

   schemat: M3

  wariant: nie ma apelatywu

   W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu ó lub jego wymianie w przypadkach zależnych na o, decyduje tradycja odmiany.

   schemat: M3

   Przykłady: Batóg

na -k, -g, -q

  końcówka: [kgq]

  schemat: M3

  Przykłady: Nowak, Maciąg

Nazwiska zakończone na -h

Rodzaj: m1

na -ch, -sh

  końcówka: [cs]h

  wariant: z wymową -sz lub -cz

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -ch → -sz

   warunek: wymowa -ch → -cz

   schemat: M

   Przykłady: Lelouch, Lynch, Bush

  wariant: pozostałe na -ch

   schemat: Mh

   Przykłady: Czech

na -gh

  końcówka: gh

  wariant: z wymową bez h

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -gh → -g

   warunek: wymowa -gh → -k

   schemat: M3

   Przykłady: Gogh, Orszagh

  wariant: z wymową na -j

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -gh → -j

   schemat: M

   Przykłady: Raleigh

  wariant: z wygłosową samogłoską

   schemat: 0

   Przykłady: Attenborough, Gainsborough

  wariant: pozostałe na -gh

   schemat: Mh

   Przykłady: Singh

na -dh, -nh

  końcówka: [dn]h

  wariant: z wymową bez h

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -h → -ø

   schemat: M4

   • wyjątek sg:loc -h

   Przykłady: Lundegårdh, Minh

  wariant: pozostałe

   schemat: Mh

na -th

  końcówka: th

  wariant: z wymową na -t

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -th → -t

   schemat: M4

   • wyjątek sg:loc -h

   Przykłady: Smith, Kossuth

  wariant: z wymową na -s

   warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

   warunek: wymowa -th → -s

   schemat: M4

   • wyjątek sg:loc -th +s

   Przykłady: Smith

  wariant: pozostałe na -th

   schemat: Mh

   Przykłady: Nemeth

na -uilh

  końcówka: uilh
  Końcówka wymawiana -uj

  schemat: M

  Przykłady: Anouilh

na -h

  końcówka: h

  schemat: Mh

  Przykłady: Kroh, Nemeth

Nazwiska z twardą końcówką

Rodzaj: m1

na -aux, -oux

  końcówka: [ao]ux
  Takie nazwiska (najprawdopodobniej francuskie) z wygłosowym -o lub -u są nieodmienne.

  schemat: 0

  Przykłady: Malraux

na -ois, -oit, -oix

  końcówka: oi[stx]

  wariant: francuskie z wymową -ła

   warunek: mają pochodzenie francuskie

   warunek: wymowa -ois → -ła

   schemat: 0

   Przykłady: Dubois, Benoit, Delacroix

  wariant: pozostałe

   schemat: M4

   Przykłady: Kois, Foit

na -x

  końcówka: x

  schemat: M4

  Przykłady: Essex

na -eł

  końcówka:

  wariant: jednosylabowe

   warunek: są jednosylabowe

   schemat: M4

   Przykłady: Kieł, Kier

  wariant: istnieje apelatyw z ruchomym e

   warunek: posiadają apelatyw z wymiennym e

   schemat: M4

   • wymiana e-

   Przykłady: Orzeł

   schemat: M4

   Przykłady: Orzeł

  wariant: istnieje apelatyw bez ruchomego e

   warunek: posiadają apelatyw bez wymiennego e

   schemat: M4

  wariant: nie ma apelatywu

   W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany

   schemat: M4

   Przykłady: Bober, Meissner

   schemat: M4

   • wymiana e-

   Przykłady: Luter, Bober

na -er

  końcówka: er

  wariant: jednosylabowe

   warunek: są jednosylabowe

   schemat: M4

   Przykłady: Kieł, Kier

  wariant: istnieje apelatyw z ruchomym e

   warunek: posiadają apelatyw z wymiennym e

   schemat: M4

   • wymiana e-

   Przykłady: Orzeł, Majcher, Koper

   schemat: M4

   Przykłady: Orzeł, Majcher

  wariant: istnieje apelatyw bez ruchomego e

   warunek: posiadają apelatyw bez wymiennego e

   schemat: M4

   Przykłady: Ogier

  wariant: nie ma apelatywu

   W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany

   schemat: M4

   Przykłady: Bober, Meissner

na -ais

  końcówka: ais

  wariant: francuskie z wymową -e

   Nazwiska francuskie, których końcówka wymawiana jest jako wygłosowe -e, odmieniaja się przymiotnikowo w liczbie pojedynczej i pozostają bez odmiany w liczbie mnogiej albo nie odmieniają się w ogóle.

   warunek: mają pochodzenie francuskie

   warunek: wymowa -ais → -e

   schemat: A0

   • wymiana +'

   Przykłady: Rabelais, Resnais

   schemat: 0

   Przykłady: Resnais

  wariant: pozostałe

   Takie nazwiska z wymawianym końcowym -s mają zwykłą odmianę (rzeczownikową, twardotematową).

   schemat: M4

   Przykłady: Wais

na -gues, -ques

  końcówka: [gq]ues

  schemat: M3

  • wymiana +'
  • wyjątek sg:inst -ues
  • wyjątek pl:nom:n_mp1 -ues

  Przykłady: Desargues, Jaques

na -ros

  końcówka: ros

  warunek: mają pochodzenie węgierskie

  warunek: wymowa -s → -sz

  schemat: M

  Przykłady: Meszaros

na -thes

  końcówka: thes

  wariant: bez wymowy końcowego -hes

   warunek: mają pochodzenie francuskie

   warunek: wymowa -thes → -t

   schemat: M4

   • wymiana +'
   • wyjątek sg:loc -hes

   Przykłady: Barthes

  wariant: pozostałe

   schemat: M4

   Przykłady: Mathes

zakończone na -tes, -nes, -res, -bes

  końcówka: (t|n|r|b)es

  wariant: istnieje apelatyw

   warunek: posiadają apelatyw (pospolity odpowiednik)

   schemat: M4

   Przykłady: Adres

  wariant: bez wymowy końcowego -es

   warunek: mają pochodzenie francuskie

   warunek: wymowa -es → -ø

   schemat: M4

   • wymiana +'
   • wyjątek sg:loc -es

   Przykłady: Descartes, Gennes

  wariant: bez wymowy końcowego -s

   warunek: mają pochodzenie francuskie

   warunek: wymowa -s → -ø

   schemat: A0

   • wymiana +'

   Przykłady: Barres

  wariant: pozostałe

   schemat: M4

   Przykłady: Gates, Cervantes, Magnes

na -eb, -ed, -em, -en, -ep, -es, -et, -ew, -ez

  końcówka: e[bdmnpstwz]

  wariant: jednosylabowe

   warunek: są jednosylabowe

   schemat: M4

   Przykłady: Kiep

  wariant: istnieje apelatyw z ruchomym e

   warunek: posiadają apelatyw z wymiennym e

   schemat: M4

   • wymiana e-

   Przykłady: Owies, Bęben

  wariant: pozostałe

   W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany.
   Tu przyjmuje się, że e jest zachowane.

   schemat: M4

   Przykłady: Oersted, Nikodem

na -ów

  końcówka: ów
  Nazwiska polskie zakończone na -ów, np. Józków, odmienia się z zachowaniem wymiany o : ó
  (WSPP)

  schemat: M4

  Przykłady: Czerniaków

inne z ó w końcówce

  końcówka: ó[bdłrzst]

  wariant: istnieje apelatyw z wymianą ó-o

   warunek: posiadają apelatyw z wymianą ó:o

   schemat: M4

   Przykłady: Rosół, Nawrót, Bór

  wariant: istnieje apelatyw bez wymiany ó-o

   warunek: posiadają apelatyw bez wymiany ó:o

   schemat: M4

   Przykłady: Tęgoskór

  wariant: nie ma apelatywu

   W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu ó lub jego wymianie w przypadkach zależnych na o, decyduje tradycja odmiany.

   schemat: M4

   Przykłady: Jamróz

   schemat: M4

na -aud, -aut

  końcówka: au[dt]

  wariant: nazwiska francuskie z wygłosowym o

   warunek: mają pochodzenie francuskie

   warunek: wymowa -aud → -o

   warunek: wymowa -aut → -o

   schemat: 0

   Przykłady: Milhaud, Truffaut

   schemat: M4

   Przykłady: Milhaud

  wariant: pozostałe

   schemat: M4

   Przykłady: Staud, Plaut

na -tt

  końcówka: tt

  wariant: polskie typu Czeczott

   warunek: są polskie lub spolszczone

   schemat: M4

   • wyjątek sg:loc -t

   Przykłady: Traugutt, Czeczott

  wariant: pozostałe

   schemat: M4

   Przykłady: Kott

na -rrow, -llow, -haw

  końcówka: (rro|llo|ha)w

  warunek: mają pochodzenie niesłowiańskie

  warunek: wymowa -w → -ł

  schemat: M4

  • wyjątek sg:loc - !

  Przykłady: Arrow, Bellow

na -b, -p, -w, -f, -m

  końcówka: [bpwfm]

  wariant: istnieje apelatyw z miekką końcówką

   Nazwiska z końcówką na -b, -p, -w, -f, -m, dla których istnieje pospolity odpowiednik z miękką odmianą, mają odmianę miękką lub twardą, np. Karp - D. lp Karpia lub Karpa.

   warunek: posiadają apelatyw z miękkim -b,-p,-w,-f lub -m

   schemat: M

   Przykłady: Karp

   schemat: M4

   Przykłady: Karp

  wariant: pozostałe

   schemat: M4

   Przykłady: Gollob

pozostałe (twardotematowe)

  końcówka: [bdfłmnprstwvz]
  Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).

  schemat: M4

  Przykłady: Norwid, Gollob

Warunki

Warunek: są polskie lub spolszczone

  Używany w regułach:

Warunek: nie są polskie lub spolszczone

Warunek: posiadają apelatyw z D. na -ii

Warunek: gen_eq_nom

Lista reguł odmiany dla rodzaju g_any w porządku atergo

·a ·ba

twardotematowe na -a

·ca

na -ca

·da

twardotematowe na -a

·ea

na -la, -ea

·fa

twardotematowe na -a

·ga

na -ga, -ka

·bha

na -ha niewymawiane w C. lp

·mha
·nha
·pha
·rha
·sha
·tha
·ha

twardotematowe na -a

·cia

na -cia

·nia

na -nia

·sia

na -sia, -zia

·zia
·ia

pozostałe na -ia

·cja

na -cja, -sja, -zja

·sja
·zja
·ja

na -ja, lecz nie -[scz]ja

·ka

na -ga, -ka

·la

na -la, -ea

·ła

twardotematowe na -a

·ma
·gna

na -gna

·ina

na -ówna, -ina, -yna

·ówna
·yna
·na

twardotematowe na -a

·oa

na -oa

·pa

twardotematowe na -a

·ra
·sa
·ta
·ua

na -ua

·va

twardotematowe na -a

·wa
·xa

na -xa

·lya

na -lya (warunkowo)

·ya

pozostałe na -ya

·cza

ze stwardniałą końcówką tematu

·dza
·rza
·sza
·tza

na -tza (warunkowo)

·za

twardotematowe na -a

·ża

ze stwardniałą końcówką tematu

Lista reguł odmiany dla rodzaju m1 w porządku atergo

·a ·ba

twardotematowe na -a

·ca

na -ca

·da

twardotematowe na -a

·ea

na -la, -ea

·fa

twardotematowe na -a

·ga

na -ga, -ka

·bha

na -ha niewymawiane w C. lp

·mha
·nha
·pha
·rha
·sha
·tha
·ha

twardotematowe na -a

·cia

na -cia

·nia

na -nia

·sia

na -sia, -zia

·zia
·ia

pozostałe na -ia

·cja

na -cja, -sja, -zja

·sja
·zja
·ja

na -ja, lecz nie -[scz]ja

·ka

na -ga, -ka

·la

na -la, -ea

·ła

twardotematowe na -a

·ma
·gna

na -gna

·ina

na -ówna, -ina, -yna

·ówna
·yna
·na

twardotematowe na -a

·oa

na -oa

·pa

twardotematowe na -a

·ra
·sa
·ta
·ua

na -ua

·va

twardotematowe na -a

·wa
·xa

na -xa

·lya

na -lya (warunkowo)

·ya

pozostałe na -ya

·cza

ze stwardniałą końcówką tematu

·dza
·rza
·sza
·tza

na -tza (warunkowo)

·za

twardotematowe na -a

·ża

ze stwardniałą końcówką tematu

·b ·eb

na -eb, -ed, -em, -en, -ep, -es, -et, -ew, -ez

·ób

inne z ó w końcówce

·b

na -b, -p, -w, -f, -m

pozostałe (twardotematowe)

·c ·iec

na -iec

·ec

na -ec

·c

na -c wymawiane -k (warunkowo)

z końcówką stwardniałą

·ć ·eć

na -eć, -eń

·ć

pozostałe na -ć, - ń, -ś, -ź

·d ·ed

na -eb, -ed, -em, -en, -ep, -es, -et, -ew, -ez

·ód

inne z ó w końcówce

·aud

na -aud, -aut

·d

pozostałe (twardotematowe)

·e ·ce

na -ce

·ee

na -ee

·ge

na -ge, -le

·the

na -the

·ie

na -ie

·ake

na -ake, -oke, -ike, -ocke

·ocke
·ike
·oke
·ke

na -ke

·le

na -ge, -le

·gne

na -gne

·oe

na -oe

·gue

na -gue, -que

·que
·ue

na -ue

·we

na -we

·e

na -e z apelatywem (warunkowo)

na -e

·ę

na -ę

·f

na -b, -p, -w, -f, -m

pozostałe (twardotematowe)

·g ·óg

na -óg

·g

na -k, -g, -q

·h ·ch

na -ch, -sh

·dh

na -dh, -nh

·gh

na -gh

·uilh

na -uilh

·nh

na -dh, -nh

·sh

na -ch, -sh

·th

na -th

·h

na -h

·i ·ai

na -ai

·ii

na -ii

·i

na -i

·j ·ckij

na -ckij, -skij, -ckoj... (warunkowo)

·ćkij
·skij
·ckoj
·ćkoj
·skoj
·ój

na -ól, -ój

·ckyj

na -ckij, -skij, -ckoj... (warunkowo)

·ćkyj
·skyj
·j

pozostałe na -l, -j

·k ·aek

na -iek lub -ek poprzedzone samogłoską

·eek
·ciek

na -ciek, -niek, -siek, -ziek

·niek
·siek
·ziek
·iek

na -iek lub -ek poprzedzone samogłoską

·oek
·uek
·yek
·ek

na -ek

·k

na -k, -g, -q

·l ·iel

na -iel

·el

na -el

·ól

na -ól, -ój

·l

pozostałe na -l, -j

·ł ·eł

na -eł

·ół

inne z ó w końcówce

·ł

pozostałe (twardotematowe)

·m ·em

na -eb, -ed, -em, -en, -ep, -es, -et, -ew, -ez

·m

na -b, -p, -w, -f, -m

pozostałe (twardotematowe)

·n ·en

na -eb, -ed, -em, -en, -ep, -es, -et, -ew, -ez

·n

pozostałe (twardotematowe)

·ń ·eń

na -eć, -eń

·ń

pozostałe na -ć, - ń, -ś, -ź

·o ·ao

na -o zakończone podwójną samogłoską

·bo

pozostałe na -o

·co

na -co

·do

pozostałe na -o

·eo

na -o zakończone podwójną samogłoską

·fo

pozostałe na -o

·go

na -go

·ho

na -ho

·io

na -io

·jo

na -lo, -jo, -yo

·ko

na -ko

·lo

na -lo, -jo, -yo

·ło

pozostałe na -o

·mo
·no
·oo

na -o zakończone podwójną samogłoską

·po

pozostałe na -o

·qo
·ro
·so
·to
·uo

na -o zakończone podwójną samogłoską

·vo

pozostałe na -o

·wo
·yo

na -lo, -jo, -yo

·czo

na -o z tematem stwardniałym

·dzo
·rzo
·szo
·zo

pozostałe na -o

·dżo

na -o z tematem stwardniałym

·żo
·o

jenosylabowe na -o (warunkowo)

·ó

na -ó

·p ·ep

na -eb, -ed, -em, -en, -ep, -es, -et, -ew, -ez

·p

na -b, -p, -w, -f, -m

pozostałe (twardotematowe)

·q

na -k, -g, -q

·r ·er

na -er

·ór

inne z ó w końcówce

·r

pozostałe (twardotematowe)

·s ·cs

na -cs, -zs

·bes

zakończone na -tes, -nes, -res, -bes

·thes

na -thes

·nes

zakończone na -tes, -nes, -res, -bes

·res
·tes
·gues

na -gues, -ques

·ques
·es

na -eb, -ed, -em, -en, -ep, -es, -et, -ew, -ez

·ais

na -ais

·ois

na -ois, -oit, -oix

·ros

na -ros (warunkowo)

·ós

inne z ó w końcówce

·zs

na -cs, -zs

·s

pozostałe (twardotematowe)

·ś

pozostałe na -ć, - ń, -ś, -ź

·t ·et

na -eb, -ed, -em, -en, -ep, -es, -et, -ew, -ez

·oit

na -ois, -oit, -oix

·ót

inne z ó w końcówce

·tt

na -tt

·aut

na -aud, -aut

·t

pozostałe (twardotematowe)

·u ·au

na -au

·eu

na -eu

·u

na -u

·v

pozostałe (twardotematowe)

·w ·haw

na -rrow, -llow, -haw (warunkowo)

·ew

na -eb, -ed, -em, -en, -ep, -es, -et, -ew, -ez

·llow

na -rrow, -llow, -haw (warunkowo)

·rrow
·ów

na -ów

·w

na -b, -p, -w, -f, -m

pozostałe (twardotematowe)

·x ·oix

na -ois, -oit, -oix

·aux

na -aux, -oux

·oux
·x

na -x

·y ·ay

na -ay (warunkowo)

na -ay, -ey, -oy (warunkowo)

·dy

na -dy, -hy, -ssy, -uy

·ey

na -ay, -ey, -oy (warunkowo)

·gy

na -gy

·hy

na -dy, -hy, -ssy, -uy

·sky

na -sky, -zky

·czky

na -szky, -czky (warunkowo)

·szky
·zky

na -sky, -zky

·ly

na -ly

·oy

na -ay, -ey, -oy (warunkowo)

·ssy

na -dy, -hy, -ssy, -uy

·uy
·y

na -y

·z ·icz

na -icz

·cz

z końcówką stwardniałą

·dz
·ez

na -eb, -ed, -em, -en, -ep, -es, -et, -ew, -ez

·lz

na -lz, -tz, -nz (wymawiane z końcowym -c)

·nz
·óz

inne z ó w końcówce

·rz

z końcówką stwardniałą

·sz
·tz

na -lz, -tz, -nz (wymawiane z końcowym -c)

·z

pozostałe (twardotematowe)

·ź

pozostałe na -ć, - ń, -ś, -ź

·ż

z końcówką stwardniałą

Lista reguł odmiany dla rodzaju f w porządku atergo

·a ·ba

twardotematowe na -a

·ca

na -ca

·da

twardotematowe na -a

·ea

na -la, -ea

·fa

twardotematowe na -a

·ga

na -ga, -ka

·bha

na -ha niewymawiane w C. lp

·mha
·nha
·pha
·rha
·sha
·tha
·ha

twardotematowe na -a

·cia

na -cia

·nia

na -nia

·sia

na -sia, -zia

·zia
·ia

pozostałe na -ia

·cja

na -cja, -sja, -zja

·sja
·zja
·ja

na -ja, lecz nie -[scz]ja

·cka

na -ska, -cka, -dzka

·ska
·dzka
·ka

na -ga, -ka

·la

na -la, -ea

·ła

twardotematowe na -a

·ma
·gna

na -gna

·ina

na -ówna, -ina, -yna

·ówna
·yna
·na

twardotematowe na -a

·oa

na -oa

·pa

twardotematowe na -a

·ra
·sa
·ta
·ua

na -ua

·ova

na -owa

·va

twardotematowe na -a

·ewa

na -ewa

·owa

na -owa

·wa

twardotematowe na -a

·xa

na -xa

·lya

na -lya (warunkowo)

·ya

pozostałe na -ya

·cza

ze stwardniałą końcówką tematu

·dza
·rza
·sza
·tza

na -tza (warunkowo)

·za

twardotematowe na -a

·ża

ze stwardniałą końcówką tematu

·a

pozostałe przymiotnikowe na -a (warunkowo)

pozostałe

nazwiska kobiet nie na -a